ÜLESKUTSE MAARJAMAA TAASSÜNNI ÜHISPALVE ALUSTAMISEKS

 

SISSEJUHATUS.

KUS ME PRAEGU SEISAME JA KUHU SUUNDUME?

 

Eesti rahvas seisab oma teistkordse riikliku iseseisvuse kahekümne kolmandal aastal rahvuslik-kultuurilise allakäigu ja väljasuremise lävel – mitte enam väljasuremise ohu ees, vaid juba selle protsessi alguses. Kusjuures väljasuremise oht ei tulene mitte riikliku iseseisvuse järjekordse kaotamise ohust välisvaenlasele, vaid just nimelt Eesti Vabariigi riiklikud struktuurid on paradoksaalselt muutunud selle allakäigu ja väljasuremise tulemuslikeks vahenditeks.

Selle väljasuremise paljusid aspekte on Eesti ajakirjanduses eraldiseisvalt käsitletud – eelkõige negatiivset iivet, demograafilist kriisi, rahvastiku vananemist ja selle tulemuseks olevat väljasuremist selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Viimasel ajal on väljasuremise peapõhjuseks olevale negatiivsele iibele tähtsa tegurina lisandunud üha suurenev noorte inimeste väljaränne.

Loe edasi →

800 Aastat Maarjamaad

Isa Ivo Õunpuu        

 Mõtteid ühe pühitsusakti jäävast tähendusest ja mõjust

I OSA

SISSEJUHATUSEKS

2015. aastal tähistatav Liivi- ja Eestimaa Maarjamaana (Terra Mariana) Neitsi Maarjale pühitsemise 800. aastapäev ajendab meid uurima selle religioosse akti tähendust ja tagajärgi Eesti maa ja rahva ajaloolisele saatusele. See sündmus kuulub oma faktiliste asjaolude, ajaloo ja oma tähenduse poolest eelkõige teoloogia, kuid samas, nagu suur hulk keskajal kiriklike autoriteetide poolt ettevõetud avalikke akte, ka kirikuõiguslikku ja riigiõiguslikku valdkonda. Kuna Jumal pole lakanud ajaloos tegutsemast ega tegutse kaasajal ei vähem ega teistmoodi kui muistsel ajal, kuulub see pühitsusakt jäävalt Liivi- ja Eestimaa õndsusloo valdkonda. Loe edasi →