Maarjamaa taassünni ühispalve palveintentsioonid

Sissejuhatav palve

Püha ja halastaja Kolmainujumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim! Püha Neitsi Maarja valurikka Südame kaudu me palume andestust uskmatuse, tänamatuse, ükskõiksuse, jumalateotuste, Sinu pühade seaduste ja eelkõige Sinu armastuse käsu rikkumise eest ning kõikide muude lugematute pattude eest, millega me Sinu pühimat nime Sinu Poja Emale pühendatud maal oleme teotanud. Püha Neitsi Maarja Patusüüta Südame kaudu toome Sulle hüvituseks ja lepituseks nende teotuste eest Sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse kannatuse ja ristisurma. Püha Neitsi Maarja halastava Südame kaudu palume Ristil kõikide inimeste pattude lunastamiseks välja valatud Jeesuse Kristuse Pühima Vere lõpmatu väärtuse pärast Sinu halastust ja armu patuste pöördumiseks, seda eriti neile Maarjamaal, kes uskmatuse pimeduses ja patu orjuses viibivad ja Sinu armu kõige enam vajavad. Aamen.

PALVEINTENTSIOONID (lugemiseks enne Roosipärja palve alustamist).

Püha Neitsi Maarja kui Maarjamaa Kuninganna kaudu palume halastavalt Kolmainujumalalt Maarjamaale ja tema lastele:

* Püha Vaimu valgust ja väge kahetsuseks pattude ja jumalatu elu pärast, põlguseks patu ja Tema põhjuse Saatana vastu, pöördumiseks kõige elu allika Jumala poole ning otsuseks elada Tõe valguses.

* Usu valgust kõikidele uskmatuse, agnostitsismi, materialismi, ateismi, religioosse ükskõiksuse ja muude eksituste pimeduses viibijatele; Jumala- ja ligimesearmastuse tuld külmadesse ja egoistlikesse südametesse; kõiki nõrkusi, raskusi ja kiusatusi ületavat lootust Jumala armu kindlale abile.

* Abielu pühaduse taastamist Jumala loomistahte kohaselt abielulisel truudusel, vastutustundlikkusel, ohvrimeelsel armastusel ja laste annile avatusel põhineva lahutamatu liiduna ning perekonna taastamist ühiskonnaelu priviligeeritud vundamendi ja algallikana.

* Jumala pühaduse, Tema tahte ja Tema seaduste ülimuslikkuse austamist, tundmist ja järgimist üle kõige ja kõiges kõikide poolt.

* Ühtsuse andi ühtses usus, armastuses ja kuulekuses Kristuse tahtele ühes Kristuse Kirikus kõikidele Maarjamaa kristlastele.

* Kindlust usus, vankumatut meelekindlust ja hoolitsevat karjasearmastust kõikidele

Kristuse Kiriku karjastele Maarjamaal.

* Rohkeid kutsumusi preestrina või orduelus täielikult Jumala ja ligimeste teenimisele pühenduvaks eluks.

* Jumala armu ja õnnistust kristlikele perekondadele, nende kasvamist üksmeeles ning vastastikuses ohvrimeelses ja kannatlikus armastuses Püha Perekonna eeskujul ning terve ristirahva kasvu arvus, Jumala tundmises ja armastuses ning pühaduses.

* Kodumaa-armastuse, vastutustundlikkuse, aususe, õigluse, abivalmiduse, solidaarsuse, vanemate austuse, ligimesearmastuse ning kõikide harmoonilist ühiskonnaelu kindlustavate vooruste hindamist ja taotlemist nii lastevanemate, õpetajate ja kasvatajate kui laste ja noorte poolt.

* Tõe, headuse ja ilu poole püüdlemise, õigluse järgimise ning kaasinimeste hüve taotlemise tahet kõikidele ühiskondliku elu valdkondades tegutsevatele inimestele.

* Võimet tunnistada ja tahet järgida Jumala igavese seaduse ja loomuseaduse ülimuslikkust igasuguse inimliku seaduse suhtes ning valmisolekut taotleda Jumala au ja kogu rahva ühist hüve seadusandjatele ja riigijuhtidele.

* Jumala õnnistust, rahu ja õitsengut kõikidele Maarjamaa naaberrahvastele, eelkõige Venemaa pühitsemist Maarja Patusüüta Südamele, tema pöördumist Kristuse poole ning vaimset, moraalset ja religioosset taassündi ning kõikide Euroopa rahvaste pöördumist enesehävituse teelt uuenemise ja taassünni teele Kristuses.

* * * * * * * * *

SEEJÄREL PALVETATAKSE endale võetud palvekohustuse kohaselt ROOSIPÄRG (saladus, üks osa st 5 saladust või terve Roosipärg st 15 (koos valgusrikastega 20) saladust).

Roosipärjale võib järgneda litaania Neitsi Maarjale (Loretto-litaania)

Maarjamaa taassünni palvekorra lõpuks ning päeva jooksul välkpalvetena kordamiseks:

Maarjamaa Kuninganna, palu meie eest!

Maarjamaa Kuninganna, võta oma maa ja rahvas oma valdusesse!

Maarjamaa Kuninganna, tervenda meid ja too meile pääste oma pojalt Kristuselt!

Samade intentsioonidega kutsutakse Maarjamaa taassünni ühispalve raames ühinema Moskva Patriarhaadi Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku ja Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku liikmeid, kuid seda nende endi vaimulike juhatusel ja nende endi vaimulikele traditsioonidele eriomaste kanooniliste Maarja palvete vahendusel.

 

Maarjamaa taassünni ühispalve Sekretariaat

One thought on “Maarjamaa taassünni ühispalve palveintentsioonid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga